DOSPrint tisk z programů pro MS-DOS

DOSovské programy mohou mít problémy při tisku na novější typy tiskáren. Jedná se především o zařízení určená pouze pro operační systém Windows, multifunkční stroje, tiskárny připojené přes port USB nebo tiskárny neobsahující českou kódovou stránku. V řadě případů může tisk z DOSu komplikovat i řazení úloh do tiskové fronty, kdy může docházet k předčasnému ukončení nebo zkomolení tisku, případně ke zhroucení správce tiskových úloh.

DOSPrint problém řeší tak, že:

  • Zachytává tiskový port LPT a tiskovou sestavu vytiskne na zvolenou tiskárnu
  • DOSovská aplikace výstupní sestavu uloží do souboru ve zvoleném adresáři, DOSPrint soubor načte, překonvertuje a standardními prostředky Windows vytiskne

Podporované české kódové stránky:

  • Latin II
  • Kamenických