FastReport .NET
generátor tiskových sestav pro ASP.NET, MVC a .NET Core

FastReport .NET je komplexní řešení pro práci s tiskovými sestavami pro Windows Forms, ASP.NET, MVC a .NET Core. Je určen pro Microsoft Visual Studio 2005 až 2017. Podporuje .NET Framework 2.0 až 4.x a .NET Core 2.0.

S pomocí FastReport .NET můžete vytvářet tiskové sestavy nezávislé na aplikaci. Jinými slovy, FastReport .NET může být použit jako zcela samostatný nástroj pro tiskové sestavy. Posuďte sami:

  • Můžete se připojit k jakékoli databázi, použít z ní jakoukoli tabulku nebo vytvořit vlastní dotaz.
  • K dotazování na některé parametry můžete do sestav přidat dialogová okna, která se zobrazí před vytvořením tiskové sestavy.
  • Pomocí vestavěného skriptovacího jazyka můžete zajistit interakci mezi ovládacími prvky dialogových oken nebo provádět komplexní operace s daty.
  • Nakonec si můžete výsledek prohlédnout, vytisknout jej nebo exportovat do mnoha běžných formátů dokumentů.