Nejčastější dotazy FastReport .NET

FastReport .NET je určen pro Visual Studio 2005 až 2017. FastReport .NET je kompatibilní s .NET Framework 2.0 až 4.x a .NET Core 2.0.
FastReport .NET je dodáván elektronicky (ESD). Po zaplacení licence obdržíte přístupové údaje (jméno a heslo), pomocí kterých se přihlásíte na webový portál společnosti Fast Reports. Na tomto místě jsou pro vás již připraveny ke stažení všechny instalační soubory plných verzí, a také příslušné licenční údaje. Z portálu si budete stahovat nejnovější verze, které jsou průběžně vystavovány.
Nově zakoupená licence FastReport .NET obsahuje také předplatné aktualizací na 1 rok. Nové verze, které jsou průběžně vydávány, si můžete po celou tuto dobu stahovat z webového portálu Fast Reports.
Přeplatné aktualizací FastReport .NET si po jeho skončení můžete obnovit na další rok za cenu ve výši jedné třetiny ceny nové licence. Předplatné je však možné prodloužit nejpozději do 3 měsíců po vypršení. Po této době to již není možné. Pokud chcete mít nadále přístup k aktualizacím, musíte zakoupit novou licenci za plnou cenu.
V případě, že se rozhodnete předplatné aktualizací neobnovovat, můžete dál FastReport .NET používat bez omezení, už však nebudete dostávat žádné další aktualizace.
Ano! Rozhraní návrháře tiskových sestav FastReport .NET je lokalizováno do mnoha jazyků včetně češtiny.
FastReport .NET je licencován na uživatele (vývojáře). Platnou licenci tedy musí mít zakoupenou každý vývojář, který komponenty používá, resp. který má knihovnu FastReport .NET nainstalovanou ve vývojovém prostředí.
Ano. K dispozici jsou cenově odstupňované typy licencí podle počtu vývojářů. Licence Single je určena pro jednoho vývojáře, licence Team pro tým až 4 vývojářů jedné společnosti a licence Site pro neomezený počet vývojářů jedné společnosti sídlící na jedné adrese.
Nikoliv. Knihovna FastReport .NET je tzv. Royalty Free. To znamená, že platíte licenci pouze za vývojáře, který knihovnu používá pro vývoj. Zkompilovaná aplikace obsahující FastReport .NET (včetně uživatelského návrháře sestav) nevyžaduje žádné dalsí licenční poplatky, a tedy může být šířena bez omezení libovolnému počtu zákazníků.
Nikoliv. Pokud má vývojář zakoupenou příslušnou edici, která obsahuje uživatelský návrhář sestav, může ve své aplikaci uživateli umožnit úpravy tiskových sestav. Žádné licenční poplatky se neplatí.