Vlastnosti FastReport .NET

FastReport .NET je napsán v jazyce C# a obsahuje pouze řízený kód. Je kompatibilní s .NET Framework 2.0 a vyššími verzemi, .NET Framework 1.x není podporován.

Máte k dispozici úplný zdrojový kód. Můžete si svou kopii FastReport .NET upravit podle svých potřeb.

Přiměřená cena a licenční podmínky. Získáte komplexní řešení pro práci s tiskovými sestavami s bezplatným runtime tiskovým generátorem a návrhářem!

Rozšiřitelná architektura FastReport .NET vám umožní vytvářet vlastní objekty, exportovací filtry, průvodce a pluginy pro podporu dalších typů DB. Pokud vám současné možnosti nestačí, rozšiřte je!

Velmi kompaktní a opravdu rychlý!

Prvky sestav

FastReport .NET je pruhově orientovaný generátor tiskových sestav. Máte k dispozici 13 typů pruhů: záhlaví sestavy, zápatí sestavy, záhlaví stránky, zápatí stránky, záhlaví sloupce, zápatí sloupce, záhlaví (dat), data, zápatí (dat), záhlaví skupiny, zápatí skupiny, podřízený pruh, přektyv. Navíc můžete použít podsestavy (subreports), které jsou plně podporovány. Široké spektrum pruhů vám umožní vytvořit jakýkoli druh tiskové sestavy - seznam, master-detail, sestavu se skupinami (groups), vícesloupcovou sestavu, master-detail-detail a mnoho dalších.

Sestava typu seznam: Sestava se skupinami: Sestava master-detail:
Sestava typu seznam Sestava se skupinami Sestava master-detail
Sestava s více sloupci: Sestava m-d se skupinami: Podsestava:
Sestava s více sloupci Sestava m-d se skupinami Podsestava

Máte k dispozici širokou škálu objektů sestavy: text, obrázek, čáry, tvary, čárové kódy, matice, tabulky, formátovaný text, zaškrtávací políčka, grafy.

Tisková sestava se může skládat z několika stran návrhů. Můžete tedy vytvořit sestavu, která se skládá z obálky, dat a zadní obálky - vše v jednom souboru.

Objekt tabulka vám umožní vytvořit sestavu tabulkového typu s proměnným počtem řádků a/nebo sloupců, úplně jako v MS Excelu. Jsou dostupné také agregační funkce.

Silný a plně nastavitelný objekt matice může být použit k tisku pivotních tabulek.

Objekt tabulka: Objekt matice:
Objekt tabulka Objekt matice

Výkonný objekt graf používá Microsoft Chart pro .Net (založený na grafech Dundas). Více než 30 typů sérií, podpora 3D, výkonné zpracování dat a mnoho dalšího.

FastReport .NET používá vykreslování GDI+, takže můžete použít všechny milé vlastnosti GDI+, jako jsou vyhlazené fonty a grafika, poloprůhledné výplně, přechody. To vám pomůže vytvořit velmi pěkně vypadající tiskové sestavy.

Dědičnost tiskových sestav. Máte mnoho tiskových sestav se stejnými prvky jako nadpisy, loga, zápatí? Vložte společné prvky do základní sestavy a použijte ji jako rodiče pro všechny další tiskové sestavy. Tato funkce může být také použita k vytvoření lokalizovaných verzí vašich tiskových sestav.

Návrhář tiskových sestav

FastReport .NET nepoužívá k vytváření a úpravám sestav Microsoft Visual Studio IDE jako mnohé jiné nástroje pro tiskové sestavy. Namísto toho používá silný vizuální návrhář sestav, který podporuje lupu, kroky zpět/vpřed, vodicí čáry a pravítka. Má plně nastavitelné rozhraní podobné Microsoft Visual Studio. Návrhář sestav může být použit přímo za běhu vaší aplikace, takže můžete dát svým uživatelům možnost modifikovat existující sestavy a vytvářet nové. Návrhář tiskových sestav je run-time royalty free.

Návrhář:
Návrhář

Panel struktura sestavy zobrazuje logickou strukturu vaší sestavy. To vám pomůže lépe porozumět tiskové sestavě (obzvláště, pokud nejste jejím autorem).

Průvodce standardní sestavou. Proveďte 5 kroků a získejte dobře vytvořenou sestavu k okamžitému použití.

Průvodce tiskovou sestavou etiket podporuje většinu typů etiket a pomůže vám vytvořit tiskovou sestavou etiket několika kliknutími myší.

Průvodce tiskovou sestavou: Průvodce sestavou etiket:
Průvodce tiskovou sestavou Průvodce sestavou etiket

Návrhář tiskových sestav může být použit v režimu MDI (Multi-Document Interface) k práci s několika sestavami současně.

Zpracování dat

FastReport .NET pracuje s daty z datových zdrojů ADO.NET. Má schopnost třídit a filtrovat datové řádky, používat relace master-detail a vyhledávat datové sloupce. Všechno může být provedeno několika kliknutími myší.

Přímé spojení s ADO, MS SQL a XML databázemi. Další připojení jsou k dispozici jako zásuvné moduly.

Schopnost získávat data z business objektů implementující IEnumerable.

Sestava může obsahovat datové zdroje (tabulky, dotazy, spojení s DB). Můžete tedy nejen používat předdefinované datasety, ale připojit se k jakýmkoli databázím a používat tabulky a dotazy přímo v sestavě.

Okno data: Průvodce daty:
Okno data Průvodce daty

FastReport .NET obsahuje vestavěný skriptovací stroj, který podporuje dva .NET jazyky: C# a VB.NET. Ve svých sestavách můžete využít veškerých možností .NETu k provádění komplexního zpracování dat, interakce s ovládacími prvky dialogových oken a mnoha dalším věcem.

Tisková sestava může obsahovat dialogová okna k dotazu na některé parametry ještě před vlastním vytvořením tiskové sestavy. Ovládací prvky dialogových oken mají vestavěnou možnost filtrování dat, která vám umožní zobrazit data z datového zdroje sestavy a filtrovat je několika kliknutími myší bez nutnosti psát jediný řádek kódu.

Skript sestavy: Dialogová okna sestavy:
Skript sestavy Dialogová okna sestavy

S vizuálním tvůrcem dotazů nemusíte znát jazyk SQL, abyste mohli vytvořit složitý dotaz přes několik databázových tabulek.

Náhled, tisk a export

Šikovné okno náhledu ve stylu MS Word.

Okno náhledu:
Okno náhledu

Schopnost vyhledávání textu ve výsledné sestavě.

Schopnost změny stránky ve výsledné sestavě.

Vyhledávání textu: Úprava výsledné sestavy:
Vyhledávání textu Úprava výsledné sestavy

Navigace v okně náhledu. Když navrhujete sestavu, můžete definovat prvky, které vytvoří osnovu dokumentu. Osnova bude zobrazena v okně náhledu. Když kliknete na položku náhledu, náhled bude posunut na určenou položku. Můžete také definovat aktivní položky, které reagují na kliknutí myší. To může být použito k navigaci na jiný prvek sestavy nebo na externí odkaz URL.

Interaktivní tiskové sestavy. Můžete definovat akci, která bude provedena, pokud uživatel klikne na objekt v okně náhledu. Například můžete vytvořit a zobrazit jinou sestavu s podrobnými údaji o položce, na kterou bylo kliknuto.

Osnova dokumentu: Klikací URL odkazy:
Osnova dokumentu Klikací URL odkazy

Bohaté možnosti tisku: Rozřežte velké stránky na několik menších, tiskněte několik malých stran na jednu velkou nebo tiskněte na zadaný rozměr papíru s pomocí měřítka. Potřebujete vytisknout sestavu ve formátu A3 na tiskárně A4? To už není problém!

Jednoduše přidejte do své sestavy vodoznaky.

Dialogové okno tisku: Dialogové okno vodoznaku:
Dialogové okno tisku Dialogové okno vodoznaku

Exportní filtry vám umožní exportovat vaši tiskovou sestavu do mnoha podporovaných formátů, jako je PDF, RTF, XLS, XML, HTML, JPG, BMP, GIF, TIFF, TXT, CSV nebo Open Document Format.

Pošlete sestavu e-mailem jedním kliknutím myší.