Nejčastější dotazy FastReport VCL

FastReport VCL je určen pro vývojová prostředí Embarcadero/CodeGear/Borland Delphi, C++ Builder a příslušné verze RAD Studio.
FastReport VCL je dodáván elektronicky (ESD). Po zaplacení licence obdržíte přístupové údaje (jméno a heslo), pomocí kterých se přihlásíte na webový portál společnosti Fast Reports. Na tomto místě jsou pro vás již připraveny ke stažení všechny instalační soubory plných verzí, a také příslušné licenční údaje. Z portálu si budete stahovat nejnovější verze, které jsou průběžně vystavovány.
Ano! Rozhraní návrháře tiskových sestav FastReport VCL je lokalizováno do mnoha jazyků včetně češtiny a slovenštiny.
FastReport VCL je licencován na uživatele (vývojáře). Platnou licenci tedy musí mít zakoupenou každý vývojář, který komponenty používá, resp. který má knihovnu FastReport VCL nainstalovanou ve vývojovém prostředí.
Nikoliv. Knihovna FastReport VCL je tzv. Royalty Free. To znamená, že platíte licenci pouze za vývojáře, který knihovnu používá pro vývoj. Zkompilovaná aplikace obsahující FastReport VCL (včetně uživatelského návrháře sestav) nevyžaduje žádné dalsí licenční poplatky, a tedy může být šířena bez omezení libovolnému počtu zákazníků.
Ano. K dispozici jsou cenově odstupňované typy licencí podle počtu vývojářů. Licence Single je určena pro jednoho vývojáře, licence Team pro tým až 4 vývojářů jedné společnosti a licence Site pro neomezený počet vývojářů jedné společnosti sídlící na jedné adrese.
Nikoliv. Pokud má vývojář zakoupenou příslušnou edici, která obsahuje uživatelský návrhář sestav, může ve své aplikaci uživateli umožnit úpravy tiskových sestav. Žádné licenční poplatky se neplatí.