Novinky FastReport VCL verze 5

Třídy

Nové typy výplně dostupné v objektu Memo: gradient a sklo.

gradient a sklo

Objekt Memo umožňuje využívat několik způsobů zvýraznění. Způsoby zvýraznění nyní zahrnují následující nastavení stylů: rámeček, typ písma, výplň a viditelnost objektu. Každé nastavení můžete zapnout a vypnout.

objekt memo

Objekt Memo může mít několik nastavení formátu. Obsahuje-li objekt Memo několik výrazů v textu, můžete specifikovat formát pro každý výraz.

objekt memo objekt memo

Přidáno nastavení filtru pro pásma dat. Můžete vytřídit řádky dat bez použití skriptu.

filtr

Změny formátu souboru s tiskovými sestavami: soubory jako například datové soubory, proměnné, formáty, zvýraznění jsou pro lepší srozumitelnost znázorňované jako vložené objekty. Staré soubory (FR VCL 3 a 4) jsou plně podporované.

formát

Přidány události myši MouseEnter a MouseLeave.

Přidána funkce Visibility (soubor vlaječek – vsPreview, vsPrint, vsExport).

Nové objekty

Nové 2D čárové kódy – PDF417, DataMatrix, QR Code.

čárové kódy

Nové čárové kódy – Code128, EAN128 s automatickým kódováním.

čárové kódy

Interaktivita

Nové interaktivní typy sestav: podrobná sestava a podrobná stránka. Po kliknutí na interaktivní objekt se vytvoří nová sestava, která se zobrazí v samostatné záložce v okně s náhledem.

interaktivita

Přidaná interaktivita v objektu Chart (tabulka). Kliknutím na objekt tabulky vytvoříte podrobnou sestavu.

Exportní filtry

Lepší vkládání písem do exportu v PDF: Vkládá se podskupina typu písma místo celého fontu. To významně sníží velikost souboru.

Nové exporty: HTML5 (div), DOCX, XLSX, PPTX.

Zlepšení exportů RTF, XLS, XML, HTML, ODF: podpora různých typů řádků v rámečku v samostatném objektu Memo.

GUI

Nové ikony v oknech s návrhem a náhledem.

gui

Lepší vzhled datového stromu: nové ikony pro různé typy polí.

Nové / lepší dialogy: zvýraznění, rámeček, výplň, hyperlink, editory datových pásem.

Klient/server

Nový navigační panel nástrojů s dotykovou podporou.

- Pracuje prostřednictvím technologie AJAX.

Optimalizované výměnné protokoly.

Snížená doba reakce.