Novinky FastReport VCL verze 6

Návrhář sestav

Vylepšený návrhář sestav přináší další možnosti editace a interakce. Objekty sestav lze vybírat a editovat přímo z náhledu.

Lepší vodicí linky umožňují přesouvat a měnit velikost ukotvených objektů.

Rozšířené ladění skriptů.

Lepší kompletace kódů.

Kopírování a vkládání nejen objektů sestav, ale i jejich obsahu.

Aktivace a deaktivace rychlých editorů.

Zpracování

Zpracování výrazů a nových duplikátů.

Vstupní a výstupní filtry

Transport vstupních a výstupních filtrů. Nyní můžete své sestavy ukládat do různých cloudových úložišť: DropBox, OneDrive, Box.com, Google Drive nebo je odeslat e-mailem.

Vylepšené exportní filtry do PDF, SVG, HTML5 vám umožňují zpracovávat složité objekty jako například formát RichText, diagramy, mapy a exportovat je přímo jako vektorový a textový formát.

Nové objekty sestav

Objekt tabulka pro super snadnou tvorbu a editaci tabulkových sestav.

Objekt mapa, který podporuje OSM, ESRI a GPX.

Objekt měřítko

Nové čárové kódy Azteс, MaxiCode a lineární USPS