Vlastnosti FastReport VCL

Pruhově orientovaný generátor tiskových sestav. Široké spektrum pruhů vám umožní vytvořit jakýkoli druh tiskové sestavy.

Tisková sestava se může skládat z několika stran návrhů. Můžete tedy vytvořit sestavu, která se skládá z obálky, dat a zadní obálky - vše v jednom souboru.

Široké spektrum objektů, které mohou být v sestavě použity. Text, obrázek, čáry, tvary, čárové kódy, křížová tabulka, objekt OLE, formátovaný text, zaškrtávací políčko, přechod. Snímek obrazovky

Vizuální návrhář sestav podporuje lupu, kroky zpět/vpřed, vodicí čáry a pravítka. Plně nastavitelné rozhraní podobné MS Office. Můžete svým uživatelům dát možnost modifikovat sestavy a vytvářet nové. Snímek obrazovky

Sestava může obsahovat datasety (tabulky, dotazy, spojení s databází). Můžete tedy nejen používat předdefinované datasety, ale připojit se k jakýmkoli databázím a používat tabulky a dotazy přímo v sestavě. V současnosti jsou podporovány následující knihovny: ADO, BDE, DBX, IBX, FIB, a mnoho DB knihoven třetích stran. Snímek obrazovky

Sestava může obsahovat dialogové formuláře k dotazu na data ještě před tím, než je spuštěna. Můžete tvořit plně samostatné, na aplikacích nezávislé sestavy! Snímek obrazovky

Vestavěný skriptovací stroj, který podporuje 4 jazyky: PascalScript, C++Script, BasicScript a JScript. Můžete s ním provádět složité manipulace s daty, ovládat interakci s dialogovými formuláři a ovládacími prvky. Snímek obrazovky

Ladicí nástroje: step, breakpointy, watches. Snímek obrazovky

Vizuální tvůrce dotazů. Nemusíte znát jazyk SQL, abyste mohli vytvořit složitý dotaz z několika datových tabulek. Snímek obrazovky

Exportní filtry vám umožní exportovat vaši sestavu do mnoha podporovaných formátů PDF, RTF, XLS, XML, HTML, JPG, BMP, GIF, TIFF, TXT, CSV nebo Open Document Format).

Odešlete sestavu e-mailem jedním kliknutím myší.

Komponenty pro webové sestavy. Vzdálenost už nehraje roli! Můžete si prohlížet sestavu i ve webovém prohlížeči.

Zvláštní druh sestavy pro jehličkový tisk. Tento typ tiskárny stále žije a používá se v mnoha firmách. Používejte FastReport pro rychlý jehličkový tisk! Snímek obrazovky

Dědičnost sestav (je podporována souborová dědičnost i dědičnost vizuální podoby používaná v Delphi/C++Builder). Máte mnoho tiskových sestav se stejnými prvky jako nadpisy, loga, zápatí? Vložte společné prvky do základní sestavy a použijte ji jako rodiče pro všechny další tiskové sestavy.

Bohaté možnosti tisku: Rozdělte velké stránky na několik menších, tiskněte několik malých stran na jednu velkou, nebo tiskněte na zadaný rozměr papíru ve zvoleném měřítku. Potřebujete vytisknout sestavu ve formátu A3 na tiskárně A4? To už není problém!

Přístup k jakémukoli druhu dat od pole po DB tabulku. Můžete do sestavy předat jakákoli data ze své aplikace, ať už statická (neměnící se) nebo dynamická (měnící se dynamicky na každém řádku).

Průvodce tiskovou sestavou. Proveďte 5 kroků a získejte dobře postavenou sestavu k okamžitému použití.

Sestavy z křížových tabulek umožňují sestavit tabulku se složitými záhlavími sloupců a řádků z jediného datasetu, ať už z tabulky nebo z dotazu. To je podobné jako v OLAP krychlích kromě toho, že je nemůžete ovládat dynamicky. Snímek obrazovky

Vertikální pruhy vám umožní vytvořit sestavu tabulkového typu s proměnným počtem sloupců tabulky.

Grafy. Plná podpora všech možností knihovny TeeChart Pro. Snímek obrazovky

Multifunkční objekt Text může zobrazit jeden nebo více řádků textu. Ty mohou obsahovat text smíšený s proměnnými nebo poli či výrazy datasetů. Podporuje jednoduché HTML tagy (b, i, u, strike, sub, sup, font color), všechny styly zarovnání textu, otočení textu, výplň, rámeček, režim WYSIWYG. Snímek obrazovky

Podpora UNICODE. Vaše tisková sestava může zobrazit všechny jazyky světa!

Rozšiřitelná architektura FastReport vám umožní vytvářet vlastní objekty, exportovat filtry, funkce, průvodce a databázové stroje. Pokud vám současné možnosti FastReportu nestačí, rozšiřte je!

Rozbalovací sestavy. Jedním kliknutím myší můžete změnit vaši skupinovou sestavu v interaktivní rozbalovací sestavu! Můžete rozbalit nebo sbalit skupinu přímo v okně náhledu. Snímek obrazovky

Interaktivní sestavy. Můžete definovat akci, která bude provedena, pokud uživatel klikne na objekt v okně náhledu. Například můžete vytvořit a ukázat jinou sestavu s podrobnými údaji o položce, na kterou bylo kliknuto.

Šifrování sestav - nemějte obavy ohledně důvěrnosti! Pokud sestavu zašifrujete, může ji otevřít pouze ten, kdo zná heslo.

Tiskněte na každou vytištěnou kopii její název (např. první kopie, druhá kopie). Názvy kopií můžete snadno nastavit.