Typy účtenek v Pokladna EET

Formulář účtenky EET Účtenka EET

Účtenka EET

Účtenka EET je základní typ účtenky, kterou umí software Pokladna EET vystavit. Zde můžete vložit částku v libovolné sazbě DPH, pokud jste plátce DPH. Zdola nebo shora, program automaticky dopočítá celkovou částku nebo základ daně.

Pokud nejste plátce DPH, jsou položky sazby DPH neaktivní a zadáváte pouze částku bez DPH.

Můžete vložit také částky do kolonek pro použité zboží (bazary, zástavárny), částku pro cestovní službu. Ale také částku nepodléhající DPH nebo částku osvobozenou od DPH pro prodej do EU osvobozený od DPH.

Pokud pracujete s poukázkami a vouchery, Pokladna EET umožňuje vložit také částky pro jejich prodej i pro následné čerpání.

Máte k dispozici také textové pole, kam můžete napsat libovolný komentář, který se na účtence objeví. Může to být například označení zaplacené faktury pro vaši evidenci.

Tento typ účtenky využijete, pokud potřebujete vystavit samostatnou účtenku EET k hotovostí platně nebo k platbě platební kartou. S výhodou ji využijete pro eshop nebo příjem úhrady přes PayPal apod. Tento typ účtenky můžete také použít spolu s fakturou, kterou vystavíte přes svůj oblíbený účetní program.

Účtenka EET se hodí také pro opravu, kterou chcete odeslat na server finanční správy. Například při chybě nebo při vrácení zboží. Jednoduše vložíte záporné hodnoty.

Formulář dokladu o zaplacení Doklad o zaplacení

Doklad o zaplacení

Doklad o zaplacení obsahuje úplně všechna pole a všechny možnosti jako Účtenka EET.

Navíc však můžete vložit údaje o zákazníkovi. Obchodní název zákazníka, jeho adresu, IČO a DIČ. Tyto údaje jsou nepovinné, pokud je ale vyplníte, objeví se na dokladu. Samozřejmě můžete vyplnit jen některé z nich podle aktuální potřeby.

Zatímco Účtenka EET obsahuje pouze údaje povinné pro účtenku EET dle zákona o elektronické evidenci tržeb, doklad o zaplacení obsahuje navíc také informaci o úhradě. Tedy zvýrazněnou uhrazenou částku a způsob úhrady (v hotovosti nebo platební kartou).

Pokud vyplníte nepovinné údaje o zákazníkovi, pak bude Doklad o zaplacení obsahovat také tyto údaje.

Doklad o zaplacení tedy využijete v případě, kdy doklad vytváříte jiným způsobem (například fakturu ve svém účetním programu), ale zákazníkovi chcete navíc dát doklad o zaplacení a odeslat data do elektronické evicence tržeb.

Doklad o zaplacení slouží jako pokladní doklad, nikoliv jako daňový doklad.

Doklad o zaplacení můžete použít také pro opravu dat v elektronické evidenci tržeb, pokud zákazníkovi vracíte peníze v hovotosti nebo platební kartou. Například z důvodu reklamace nebo odstoupení od smlouvy. V tom případě jednoduše vyplníte záporné hodnoty.

Formulář jednoduché stvrzenky Jednoduchá stvrzenka

Jednoduchá stvrzenka

Zatímco Účtenka EET slouží pouze pro elektronickou evidenci tržeb a doklad o zaplacení jako doklad o zaplacení spolu s elektronickou evidencí tržeb, jednoduchá stvrzenka už obsahuje všechny potřebné údaje pro prodej.

Jednoduchá stvrzenka je v případě neplátce DPH obdobou paragonu (prostě stvrzenkou o nákupu). V případě plátce DPH se jedná o plnohodnotný daňový doklad.

Pokud nevyplníte údaje o zákazníkovi, jedná se o zjednodušený daňový doklad. Můžete však údaje o zákazníkovi vyplnit a potom se bude jednat o daňový doklad se všemi náležitostmi dle zákona o DPH. Ten můžete použít i pro plnění nad 10 tisíc pro osobu povinnou k dani.

Jednoduchá stvrzenka tedy obsahuje navíc datum zdanitelného plnění (pokud jste plátci DPH).

Jednoduchá stvrzenka je jednoduchá v tom smyslu, že neobsahuje jednotlivé položky zboží. Vyplňujete pouze předmět plnění, kam můžete napsat libovolný text.

Jednoduchá stvrzenka se velmi hodí právě pro jednoduché prodeje, kdy potřebujete zákazníkovi vystavit daňový doklad (stvrzenku) a nepotřebujete vypisovat všechny položky jednotlivě. Hodí se také pro případ, pokud prodáváte vždy jen jeden produkt.

Jednoduchou stvrzenku můžete použít jako samostatný doklad o prodeji, resp. daňový doklad, bez dalších dokumentů.

Formulář podrobné stvrzenky Podrobná stvrzenka

Podrobná stvrzenka

Podrobná stvrzenka obsahuje všechny potřebné údaje pro prodej. V případě neplátce DPH je plnohodnotnou stvrzenkou o nákupu, v případě plátce DPH je plnohodnotným daňovým dokladem.

Pokud nevyplníte údaje o zákazníkovi, jedná se o zjednodušený daňový doklad. Můžete však údaje o zákazníkovi vyplnit a potom se bude jednat o daňový doklad se všemi náležitostmi dle zákona o DPH. Ten můžete použít i pro plnění nad 10 tisíc pro osobu povinnou k dani.

Volitelný text pro předmět plnění můžete použít pro jakoukoliv textovou informaci. Může to být třeba číslo objednávky zákazníka nebo sériová čísla, informace o záruce apod.

Podrobná stvrzenka narozdíl od jednoduché stvrzenky obsahuje jednotlivé položky zboží. Každá položka má název, počet, měrnou jednotku, jednotkovou cenu a sazbu DPH.

Až do odeslání stvrzenky můžete položky přidávat, měnit a vymazávat. Software Pokladna EET neobsahuje číselník zboží, ale napovídá názvy položek podle vámi dříve použitých.

Průběžně můžete kontrolovat celkovou částku nákupu i informace o DPH. Tyto informace vždy vidíte na obrazovce.

Při vyplňování podrobné stvrzenky si můžete určit, zda budete uvádět ceny bez DPH nebo včetně DPH. A toto nastavení můžete měnit v každé stvrzence.

Můžete vybrat, jestli je úhrada uskutečněna v hotovosti nebo platební kartou. Pro platbu v hotovosti software provede zaokrouhlení celkové částky na koruny a rozpočítá DPH.

Pokladna EET software pro Windows

Produkt je skladem  Dostupnost ihned, dodání pouze v České republice

Cena

1 499 Kč bez DPH
1 814 Kč vč. DPH

Koupit

Pokladna EET upgrade z verze 1

Produkt je skladem  Produkt je skladem", dodání pouze v České republice

Cena

799 Kč bez DPH
967 Kč vč. DPH