Právní doložka

Provozovatel

Provozovatelem tohoto webu je Petr Zahradník. Identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje dle zákona jsou k dispozici na stránce Kontakty.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel řeší ochranu osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

Copyright

Tento webový server je autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popisy, parametry, návody, videa, audiovizuální průvodci, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.

Ochranné známky

Názvy a označení dalších výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace

Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za příme i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru. Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a dalších nákladů vzniklých provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.